In Norwegian

Book reviews

Kvangraven, I.H. 2016. ‘Hva kan man forvente av globalisert kapitalisme?’ Agora – Journal for Metafysisk Spekulasjon 2-3: 290-302, Book review of Anwar Shaikh’s Capitalism – Competition, Conflict, Crises. (full text available here)

Book chapters

Kvangraven, I.H. ‘Kamerun,’ in Johnstad,  Sigrun (ed.) Afrikas 99%. Økonomisk vekst, ulikhet og protestOslo: Fellesrådet for Afrika, Solidaritet Forlag (2013).

Kvangraven, I.H. ‘På tide med en demokratisk Verdensbank’, in Knut Vidar Paulsen (ed.) Vintersolverv, Oslo: Stiftelsen natur og kultur (2012)

Reports

Fra Prinsipper til Handling – Veien mot mer ansvarlig utlån og låneopptak (The Norwegian Coalition for Debt Cancellation, April 2012)

Kubamba – Gjeld og kvinners helse (The Norwegian Coalition for Debt Cancellation, February 2012)

Norske interesser i internasjonale finansinstitusjoner (The Norwegian Coalition for Debt Cancellation, January 2010)

Popular pieces

Misforstått kritikk (with Ebba Boye), Dagens Næringsliv, August 30th 2016.

Økonomifaget må reformeres (with the rest of the Rethinking Economics Norway board), Aftenposten, August 23rd 2016.

Tilbake til virkeligheten (Klassekampen,  May 25th, 2016) (made the front page).

Økonomisk innsikt utenfor “mainstream” (Klassekampen, February 27th, 2016)

FNs bærekraftsmål: Manglende kobling mellom mål og middel (Gjeldsbrevet, December 15th 2015)

Globale mål: Hvorfor, hvordan og for hvem?  (Ny Tid, November 12th, 2015)

Krass bistandskritikk, svak utviklingsanalyse (Bistandsaktuelt, March 13, 2014)

En ny afrikansk gjeldsfest (Bistandsaktuelt, December 12, 2013).

Dommedag i gjeldskamp (Dagens Næringsliv, February 27, 2013)

Et veiskille? (Klassekampen, January 20, 2013)

Nye utlån, gamle farer (Gjeldsbrevet no. 1 2013).

Å temme lånemanien (Ny Tid, September 6, 2012)

Verdensbanken: Ny leder, noen nye muligheter (Bistandsaktuelt, August 13, 2012)

Utdaterte forhandlingsgrupper (Dagsavisen, April 26th2012)

En verden og en Verdensbank i endring (Bistandsaktuelt, April 11, 2012)

Tid for en demokratisk Verdensbank (Klassekampen, March 6, 2012) (made the front page)

Peter Grossman – En gribbe eller ansvarlig investor? (Gjeldsbrevet no. 2 2012)

Ikke klok av andres skade. (Argument # 3, 2012)

Life after Debt– En gjeldssletteaktivists erfaringer med gjeld og kvinners helse. (Gjeldsbrevet no. 1 2012)

Regjeringens utlånspolitikk henger ikke sammen (Dagsavisen, December 7, 2011)

Gjeldsslette og kvinnekamp (Klassekampen, October 10, 2011)

Oljefondets utlån til Nord-Afrika: Har vi bidratt til undertrykkelse?  (Gjeldsbrevet no. 2 2011)

Studenters situasjon i Kamerun: Utvikling er lik utdanning? (Samfunnsviter’n no. 1 2011)

Håp og skepsis i Kamerun (Bistandsaktuelt, July 2, 2010)

Hvem bør betale Islands gjeld? (Samfunnsviter’n no. 2 2010)

SLUG’er til Køben (Gjeldsbrevet no. 1 2010)

IMF for fattigfolk? (Klassekampen, October 6, 2009) (made the front page).

IMF – et reformert fond? (Utveier no. 4 2009p. 24-26)

Gjeld hindrer utdanning (Utdanning no. 21.2009p. 42-43)

Nytter det? (Gjeldsbrevet no. 2 2009)

Over en kaffe med Svein Aass (Gjeldsbrevet no. 2 2009)

Hva skjedde med reformene? (Samfunnsviter’n nr. 2 2009)

Noen lån skulle aldri vært gitt (Gjeldsbrevet no. 1 2009)

Den nye Lagos på Mekong-elva? (Samfunnsviter’n no.1 2008)

Hvem sa at verden er svart-hvit? (Samfunnsviter’n no. 1 2008)

Statens pensjonsfond, en uansvarlig kreditor? (Gjeldsbrevet no. 1 2008)

Ansvarlig utlån og illegitime forhandlingsvikår – land i sør nektes juridiske rammeverk (Gjeldsbrevet no.2 2007)